top of page

Drift

Vid behov kan vi hyra ut en tekniker över en period. I omställningsperioder kan det dyka upp behov som gör att man måste utöka sin styrka under en tid. Damdea IT-support har långvarig erfarenhet av olika driftmiljöer. 

Tjänster

Vi kopplar in ni kopplar av.

Damdea IT-support har en mäng tjänster som vi kan erbjuda. Vår vision och mål är att vara en pålitlig partner som hjälper våra kunder med allt IT-relaterat. Vi vill stärka våra kunders affärsnytta genom att optimera deras IT-miljö. Ett av våra mål är att tekniken ska vara osynlig för användaren. Det ska bara fungera. Vi ser oss som en bra domare i en fotbollsmatch . Han syns inte för mycket och allt bara rullar på.

Support

När frågor eller problem upp dyker upp är det skönt att veta att man har en pålitlig partner att vända sig till. Vi finns där när ni behöver oss . Tillgänglighet är viktigt därför prioriterar vi det. Vi tillhandahåller applikations och systemsupport för små eller medelstora företag. Vi har en bred och djup kunskap i stora delar av microsoft produkter och våra tekniker håller sig alltid uppdaterade med det senaste i området.

Optimering

Vi optimerar erat IT-miljö så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt. Det handlar om precision d.v.s. att lägga krut på rätt saker för att strömlinjeforma sin verksamhet. Vi går igenom er verksamhet och anpassar den till era behov. 

Molnet

Molnet går ut på att kunden slipper onödiga investeringar i såväl hårdvara (ex. server) som mjukvara (ex. Officepaketet). I stället prenumererar man på
motsvarande tjänster i Molnet – och betalar bara för det som utnyttjas skalbarheten gör att det blir kostnadseffektivt..

Vi gör en analys och titta på vilka företagstjänster och dokument som lämpar sig att placera hos en extern leverantör och vilka vi rekommenderar att du/ni behåller lokalt.
En kombination brukar fungera bäst och blir mest ekonomiskt..

Säkerhet

Att ha en säker IT-miljö är vitalt för många företag. Det finns många olika sätt att säkra viktiga filler, mejl och andra viktiga dokument, vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för just era behov. Om olyckan skulle vara framme är det skönt att veta att man har säkrat dokument som utgör stomen för verksamheten och att man kan återställa dem.

Backup

Damdea IT-support hjälper dig att säkra viktig data, i händelse att olyckan skulle vara framme så kan du känna dig trygg och vara säker på att snabbt få igång de vitala fukntionerna i ditt företag. Med Remote backup har du behöver du aldrig oroa dig över dataförluster. Man kan snabbt och enkelt återställa data till tidigara versioner.

bottom of page