top of page

Damdea IT-support. Det här är vår vision.

Rörlighet För många företag och mindre rörelser är det viktigt att kunna nå dokument och läsa mejl när man inte är i kontoret. Det kan vara avgörande för verksamheten att kunna bli nådd när man är ute och reser och utanför kontorstider. För många är det viktigt att nå sin kontorsmiljö från andra geografiska platser exempelvis hotell eller hemifrån.

Det finns en djungel av IT-tjänster. Är man ett litet företag har man inte resurser att lägga på att hitta de bästa, mest kostnadseffektiva lösningarna, och de med störst affärsnytta. Vi hjälper er att göra det, så att ni kan koncentrera er på det ni är bra på. Alla behöver inte de senaste lösningarna, det viktiga är att reda ut vad som passar just er verksamhet.

Vi hjälper er att hitta de rätta IT-lösningarna.

support

Moln-tjänster innebär att kunden slipper onödiga investeringar i såväl hårdvara (t.ex. server) som mjukvara (t.ex. Office-paketet). I stället prenumererar man på motsvarande tjänster i molnet.

Molnet

rörlighet

Vi hjälper er att skapa en säker och trygg IT-miljö. Med fjärr-backup menas att man lagrar all viktig data på en annan geografisk plats. Vi hjälper er med antivirus, spam-filter och brandvägg.

Säkerhet

Tillgänglighet och rörlighet är två nyckelord i vår värld. Vi hjälper er att komma åt filer och viktiga dokument var ni än befinner er. På så sätt har ni tillgång till allt ni behöver hemma, på hotellet eller under resan.

säkerhet
hårdvara mjukvara

Rörlighet

Molnet

Säkerhet

Säkerhet  Att ha en säker IT-miljö är vitalt för de flesta företag. Det finns många olika sätt att säkra viktiga filer, mejl och andra centrala dokument. Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för just era behov. Om olyckan skulle vara framme är det skönt att veta att man har säkrat de dokument som utgör stommen för verksamheten och att man kan återställa dem.

Molnet Molntjänster innebär att kunden slipper onödiga investeringar i såväl hårdvara (t.ex. server) som mjukvara (t.ex. Office-paketet). I stället prenumererar man på

motsvarande tjänster i molnet. Man betalar bara för det som utnyttjas - skalbarheten gör att det blir kostnadseffektivt.
Vi ger råd om vilka av ditt företags tjänster och dokument som lämpar sig att placera hos en extern leverantör och vilka vi rekommenderar att du behåller lokalt. En kombination brukar fungera bäst och bli mest kostnadseffektiv.

tekniker

​Rörlighet

företag.

och medelstora

IT-support för små

Tekniken kan ibland bli ett hinder. Vi anpassar er infrastruktur så att ni kan maximera er effektivitet och minska era IT-relaterade kostnader.

tekniker
bottom of page